Гадаад харилцаа

Японы их дээд сургууль, судалгааны төвүүдтэй хамтын ажиллагаа

 1. Чуо их сургууль
  Хамтарсан төсөл: Study on feedbacks between climate change and Mongolian medical plants
  Хэрэгжих хугацаа: 2019.04.01 – 2020.03.31
  Хамтрагч, судлаач: Томоко Накано
  Үр дүн, үйл ажиллагаа: 
       а) Японоос 1 зочин судлаач лабораторид ажиллах;
       б) хамтарсан өгүүлэл бичих
 2. Тоттори их сургууль
  Хамтарсан төсөл: Study on nighttime warming effects on grass growth in Mongolia
  Хэрэгжих хугацаа: 2018.04.01 – 2022.03.31
  Хамтрагч, судлаач: Тошихики Кинугаса
  Үр дүн, үйл ажиллагаа: 
     а) Японд 1 магистр оюутан тэтгэлэгтэйгээр суралцуулах;
     б) хамтарсан өгүүлэл бичих
 3. Нагояа их сургууль
  Хамтарсан төсөл: Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл
  Хэрэгжих хугацаа: 2019.01.01 – 2022.03.31
  Хамтрагч, судлаач: Банзрагч Нандинцэцэг, Масато Шинода
  Үр дүн, үйл ажиллагаа: 
  а) Редакцийн зөвлөл, сэтгүүлийн хэрэгжилтийг хангах;
  б) хамтарсан өгүүлэл бичих

ДОТООД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

МУИС-ийн салбар дамнасан хамтын ажиллагаа

 1. Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хамтарсан үйл ажиллагаа: Хөрсний өдөрт зориулсан ЭШ хурал
 2. Биологийн тэнхим
  Хамтарсан төсөл: Цэвдэгтэй бүсийн гадаргын болон газрын дорх усны хөдлөл зүйг изотопын аргаар судлах
  Хэрэгжих хугацаа: 2016.04.01 – 2017.12.31
  Хамтрагч, судлаач: Шархүү Анармаа
  Үр дүн, үйл ажиллагаа:
     а) хамтарсан судалгаа хийх;
     б) судалгааны тайлан бичих

ШУА-ийн хүрээлэн болон мэргэжлийн хүрээлэн

 1. Ус цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн
  Хамтарсан төсөл: Говийн шороон шуурганд өнгөн хөрс элэгдэх үзэгдэл, элсний нүүлтийн хурд ба босоо тархалтын өөрчлөлт
  Хэрэгжих хугацаа: 2019.01.01 – 2019.12.31
  Хамтрагч, судлаач: Ц.Бат-Оюун
  Үр дүн, үйл ажиллагаа: 
     а) хамтарсан судалгаа хийх
 2. Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн цэвдэг судлалын салбар
  Хамтарсан төсөл: Цэвдэгтэй бүсийн гадаргын болон газрын дорх усны хөдлөл зүйг изотопын аргаар судлах
  Хэрэгжих хугацаа: 2019.01.01 – 2019.12.31
  Хамтрагч, судлаач: Авирмэд Дашзэвэг
  Үр дүн, үйл ажиллагаа:
     а) Бакалаврын оюутан дагалдуулах;
     б) хамтарсан судалгаа хийх, цэвдэг судлалын зөвлөх гишүүнээр ажиллах