ӨГҮҮЛЭЛ

  1. Munkhtsetseg, E., Shinoda, M., Ishizuka, M., Mikami, M., Kimura, R., and Nikolich, G.: Anthropogenic dust emissions due to livestock trampling in a Mongolian temperate grassland, Atmos. Chem. Phys., 17, 11389-11401, 2017. 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛ  БА ШИЙДЭЛ” сэдэвт үндэсний эрдэм шинжилгээний бага хурал- 2018 УБ. 

Э.Мөнхцэцэг- "Салхиар элэгдэх хөрсний эмзэг байдалд үзүүлэх хөрсний чийгийн болон хөрсний талхлагдлын нөлөө", 

Б. Ганболд, Л. Жамбажамц, Э.Мөнхцэцэг, :“Цэвдэгтэй бүсийн хөрсний чийг, ургамлын усны баланс" 

Ш. Отгонсүрэн, Э. Мөнхцэцэг: “Цэвдэгтэй бүсийн гадаргын болон газрын доорх усны хөдлөл зүй"

П. Тамир, :Монголын тэгш өндөрлөгийн ургамлын ургалт ба Өмнөдийн хэлбэлзэл хоорондын сул холбоо, хамаарал"

Э. Цэнд-Аюуш, Б.Сангидорж, Э.Пүрэвжаргал, Ц. Гансэлэм, О. Бямбагэрэл, Б. Наранзаяа, -“Хөрсний чийгийн хэмжилт, хөрсний гүний температурын ажиглалтын арга,  мониторинг”

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МАТЕМАТИК 2018 УБ 

Ш.Отгонсүрэн. :  "Голын урсацад ирээдүйн уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөө"

О.Бямбагэрэл , Ц.Гансэлэм: “Хануйн рашааны өртөг өгөөжийн шинжилгээ”