Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл
February 15, 2019
ЛАБОРАТОРИЙН СЕМИНАР
March 26, 2019

МУИС-ийн “Ус цаг уур, цэвдэг судлал”-ын лабораторийн лого зохиох уралдаан тус чиглэлийн суралцагчдын дунд зарлаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *