March 26, 2019

ЛАБОРАТОРИЙН СЕМИНАР

2019.03.29 өдөр 12:40-14:10 цагт, 610 тоот, Номын сан, МУИС Н. Нандинцэцэг “Тэрэлж голын сав газрын цэвдэгт давхаргын бичил уур амьсгалд үзүүлэх ургамал бүрхэвчийн нөлөө” Б. Наранзаяа […]
February 15, 2019

Логоны уралдаан

МУИС-ийн “Ус цаг уур, цэвдэг судлал”-ын лабораторийн лого зохиох уралдаан тус чиглэлийн суралцагчдын дунд зарлаж байна.
February 15, 2019

Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл

Хэрэгжих хугацаа: 2019.01.01 – 2022.03.31 Хамтрагч, судлаач: Нагояа их сургууль, Банзрагч Нандинцэцэг, Масато Шинода Үр дүн, үйл ажиллагаа:а) Редакцийн зөвлөл, сэтгүүлийн хэрэгжилтийг хангах; б) хамтарсан өгүүлэл […]
February 15, 2019

Study on feedbacks between climate change and Mongolian medical plants

Хэрэгжих хугацаа: 2019.04.01 – 2020.03.31 Хамтрагч, судлаач: Чуо Их Сургууль, Томоко Накано Үр дүн, үйл ажиллагаа: а) Японоос 1 зочин судлаач лабораторид ажиллах; б) хамтарсан өгүүлэл […]
February 15, 2019

Nighttime warming effects on grass growth in Mongolia

Хэрэгжих хугацаа: 2018.04.01 – 2022.03.31 Хамтрагч, судлаач: Тоттори Их Сургууль, Тошихики Кинугаса Үр дүн, үйл ажиллагаа: а) Японд 1 магистр оюутан тэтгэлэгтэйгээр суралцуулах; б) хамтарсан өгүүлэл […]