March 26, 2019

ЛАБОРАТОРИЙН СЕМИНАР

2019.03.29 өдөр 12:40-14:10 цагт, 610 тоот, Номын сан, МУИС Н. Нандинцэцэг “Тэрэлж голын сав газрын цэвдэгт давхаргын бичил уур амьсгалд үзүүлэх ургамал бүрхэвчийн нөлөө” Б. Наранзаяа […]